Informacje o licencji

Materiały w sekcji do pobrania są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0)

 

treść licencji w języku polskim:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

 

treść licencji w oryginale:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

 

 

 

Koszt wykorzystania komercyjnego w zależności od pobranych materiałów waha się od 150 zł (rysunki), 2000-5000 zł (materiały audio), do 50 000 zł (publikacje i ebooki).

W sprawie wykorzystania komercyjnego należy kontaktować się pod adresem: biuro@serduszko.org.pl.

Ujawnienie bezprawnego wykorzystania komercyjnego będzie dochodzone na drodze sądowej przez właściciela praw, co wiąże się z poniesieniem wielokrotnie wyższych kosztów.