Wybrany tag:

folklor

L04: Folklor – element naszej tradycji i kultury

Tematem zajęć będzie folklor. Dzięki m.in. prezentacji zdjęć, przedmiotów, utworów muzycznych uczniowie dowiadują się o różnych jego formach, jak architektura, sztuka, muzyka, legendy i tradycje. Będą zachęceni do podzielenia się swoim doświadczeniem – czy zetknęli się z jakimiś jego odmianami oraz jaką w tym rolę odegrali nasi rodzice i dziadkowie.