Wybrany tag:

ochrona zabytków

L17: Co mogę zrobić dla zabytku?

Jak zdefiniować zabytek? Czym on jest? W zrozumieniu tego hasła pomogą nam zapisy w odpowiedniej ustawie. W czasie zajęć będzie to punkt wyjścia do dyskusji z uczniami nad postrzeganiem warszawskich zabytków, do refleksji nad ich stanem zachowania, a także nad możliwościami jakie ma każdy z nas, aby włączyć się w działania służące ich ochronie. Finałem zajęć będzie praca badawcza nad konkretnym obiektem zabytkowym znajdującym się w najbliższej okolicy.