Wybrany tag:

Paweł Uszyński

Granice

Młodzież z Polski i Białorusi podczas wspólnego projektu Razem-Świadomie-Skutecznie nagrali piosenkę pt. Granice. Projekt dofinansował MEN. Bariery rogatki linie szlabany Przez nie świat wygląda jak poorany bliznami, a każdy ma tę świadomość Zgodą budujesz, różnicą siejesz wrogość Tak śpiewał Niemen utwór znakomity O świecie dziwnym i o dobru ukrytym „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej”, tak Zrobimy to! Polsko-białoruska brać Patrzę na tych, którzy utrzymują podział, Widzę, że ich sens się zapodział, A ja dodam im, my mamy dialog co idzie tym tempem Że już go nie zatrzyma żadna baba ze stemplem Postawić można mur, wylać beton Wypuścić psy i wachty z pistoletem Ale kiedy kiedy dialog zdoła w serca się wkraść Nawet taki mur musi paść! Усюды у свеце розныя межы Кольки их – тольки ад нас залежыць Разам мы жывем на зямли Чаму ж меж нами узникаюць яны? Wszędzie na świecie różne granice Ile ich – tylko od nas zależy Żyjemy na ziemi wspólnie Dlaczego powstają między nami? Трэба…