Wybrany tag:

detal architektoniczny

L11: Detal architektoniczny

W starych warszawskich kamienicach, pomimo działań wojennych, przetrwała duża ilość oryginalnego detalu architektonicznego. W czasie niniejszej lekcji uczniowie poznają najbardziej charakterystyczny i najlepiej zachowany z nich – czyli detal metalowy – balkony, bramy, odboje bramne, zdroje podwórkowe. Prócz zrozumienia czym jest detal, jak powstawał i czym się różnicował na przestrzeni dekad, uczestnikom lekcji zostanie przekazana wiedza na temat potrzeb objęcia go należytą ochroną.