Wybrany tag:

kapliczki

L12: Kapliczki i krzyże przydrożne w przestrzeni mojej dzielnicy

Warszawskie krzyże przydrożne lub podwórkowe kapliczki to nie tylko ważne symbole religii, ale również historyczne pamiątki oraz elementy naszego krajobrazu. Są ich setki. Niektóre otoczone opieką, inne znowuś zaniedbane. W trakcie niniejszej lekcji razem z uczniami zlokalizujemy niektóre z nich oraz spróbujemy dowiedzieć się, jaka kryje się za nimi historia.