L21: Wisła Warszawiakom, Wisła Warszawie

Tytuł:

Cele lekcji

Zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie Wisły dla Warszawy i warszawiaków poprzez eksplorację jej
dziedzictwa kulturowego za pomocą archiwalnych zdjęć i obrazów.

Przebieg zajęć

1. WPROWADZENIE

2. JAK POSTRZEGAMY WISŁĘ (10 minut)

Nauczyciel, nie zdradzając jej nazwy, prezentuje uczniom współczesną fotografię Plaża przy Moście Poniatowskiego w Warszawie (link do ilustracji znajduje się w części Pomoce Dydaktyczne – fotografia nr 1). Uczniowie proszeni są o opisanie widzianej sceny, o próbę określenia miejsca jej wykonania i pory roku, a także uczestników wydarzenia.

 

W miarę potrzeby nauczyciel wyjaśnia uczniom, że jest to miejsce popularnie zwane Poniatówką (swoją nazwą nawiązuje do pobliskiego Mostu Poniatowskiego oraz do funkcjonującej przed wojną po jego drugiej stronie plaży). Jest jedną z kilku warszawskich plaż. Dopytuje uczniów o popularność takiego sposobu spędzania czasu wśród nich oraz innych mieszkańców Warszawy.

 

Informuje, że wspólnie przyjrzą się różnym – historycznym i współczesnym – przykładom roli Wisły w życiu warszawiaków i Warszawy.

3. WISŁA A WARSZAWA (25 minut)

Uczniowie łączą się w grupy. Każda z nich otrzymuje po jednej (lub po kilka) ilustracji z zestawu wydrukowanego przez nauczyciela. Zadaniem grup jest je opisać, korzystając z wytycznych zapisanych na tablicy, i wywnioskować, jaką Wisła odgrywa/odgrywała rolę w życiu Warszawy.

 

Przy realizacji zadania uczniowie mogą korzystać z Internetu w swoich telefonach komórkowych oraz z podpowiedzi i wskazówek nauczyciela (informacje na temat prezentowanych ilustracji są zestawione w opracowaniu w części Baza wiedzy dla prowadzącego zajęcia).

 

Każda grupa przedstawia efekt swojej pracy. Propozycje roli Wisły zapisywane są na tablicy.

4. MOJA WISŁA (10 minut)

W ostatniej części zajęć nauczyciel zachęca również do refleksji nad rolą Wisły w przyrodzie (znaczenie dla roślinności, ptaków, ryb i innych zwierząt) oraz prosi uczniów o opisanie roli warszawskiej Wisły w ich życiu, o podzielnie się historiami rodzinnymi, własnym doświadczeniem. Jeżeli pojawią się propozycje, które nie zostały zapisane na tablicy, to należy uzupełnić listę.

 

W ten sposób powstaje zestawienie pokazujące historyczną i współczesną zależność Warszawy od Wisły. Na koniec uczniowie zastanawiają się, które przykłady z historii ich szczególnie zainteresowały lub zainspirowały, a które warto reaktywować.

5. GALERIA

Baza wiedzy

Literatura

Pomoce dydaktyczne do wydrukowania

Przydatne linki

Dzielnica Wisła

Wisła Warszawska

Fundacja Ja Wisła

Port Czerniakowski

Rok Rzeki Wisły

Fundacja KIM

Do pobrania

Konspekt lekcji L21

Zobacz także

L18: Pomniki zeszły z cokołów

A gdyby tak pomniki zeszły z cokołów i opowiedziały nam swoją historię? Tak, tak. To możliwe z niniejszą lekcją. W jej trakcie uczniowie wcielają się w rolę pomników z Krakowskiego

L16: Moja okolica – moje miejsce

Jakie miejsca znajdują się w top 10 warszawskich atrakcji turystycznych? Mnie więcej możemy się domyślać. A gdyby w odwiedziny do nas przyjechała kuzynka z odległego miasta, to czy skorzystalibyśmy z oficjalnych

L10: Stare Powązki – edukacyjna rola najważniejszej nekropolii Warszawy

Cmentarz Powązkowski – jeden z ważniejszych zabytków naszego kraju – jest traktowany nie tylko jako wyjątkowa nekropolia, ale i miejsce poznawania historii. Jak go zwiedzać? Sposobów jest wiele