L14: Praski, Saski i na Mokotowie – parki Warszawy

Tytuł:

Cele lekcji

Zwrócenie uwagi uczniów na historyczne wartości trzech warszawskich parków oraz na znaczenie
zielonych obszarów dla jakości życia warszawiaków.

UWAGI:
Ważnym elementem zajęć jest quiz, który sprawdza wiedzę uczniów na temat historii trzech warszawskich parków. W przedstawionym wariancie uczniowie przystępują do jego rozwiązania „z marszu”, bez przygotowania. Możliwa jest alternatywna opcja – wówczas, aby uczniowie mogli się przygotować do quizu, w trakcie wcześniejszych zajęć należy im przekazać listę dostępnych w Internecie opracowań na temat wspomnianych parków (ich wybór został zamieszczony w części Baza wiedzy dla prowadzącego zajęcia).

Przebieg zajęć

1. WPROWADZENIE (10 minut)

Nauczyciel zawiesza na klasowej tablicy trzy wydruki, tłumacząc, że widać na nich charakterystyczne fragmenty trzech warszawskich parków: Parku Praskiego, Pola Mokotowskiego oraz Ogrodu Saskiego. Następnie wyjaśnia uczniom temat zajęć – historia wymienionych parków, ich wartości i znaczenie dla mieszkańców. Przybliża również przebieg zajęć.

2. CZY ZNASZ HISTORIĘ PARKÓW? (20 minut)

Uczniowie realizują prosty quiz – sprawdzają, jak dobrze znają parki będące przedmiotem zajęć. Nauczyciel wyczytuje 15 informacji/ciekawostek dot. ich historii, a uczniowie zgodnie ze swoim przekonaniem przyporządkowują je do odpowiedniego parku. Na zakończenie nauczyciel podaje prawidłowe odpowiedzi, dzięki czemu uczniowie mogą sprawdzić, czy poprawnie wykonali quiz.

3. ZNACZENIE PARKÓW DLA WARSZAWY (15 minut)

Ostatnia część zajęć to swobodna dyskusja uczniów moderowana przez nauczyciela.

 

Prowadzący zajęcia prosi o próbę określenia, jakie wartości dla warszawiaków mają wspomniane parki. Czy są to miejsca popularne wśród dzisiejszych mieszkańców i ich przodków? W jaki sposób z nich korzystano lub obecnie się korzysta? Czy znają rodzinne historie związane z takimi miejscami? Czy parki pełnią jeszcze inne funkcje poza rolą miejsc spędzania wolnego czasu?

 

Czym charakteryzują się parki? Czy różnią się wyglądem lub wyposażeniem? Dlaczego niektóre z nich (z prezentowanych trzech: Park Praski i Ogród Saski) są chronione przez konserwatora zabytków?

 

Uczniowie zastanawiają się, na jakie zagrożenia narażone są parki? I jak im przeciwdziałać?

4. Galeria

Baza wiedzy

Literatura

brak

Przydatne linki

Opracowanie na temat rzeźb znajdujących się w Ogrodzie Saskim
Ogród Saski – opis wraz z bogatą ikonografią
Ogrody i Parki Warszawy – tekst o historii Pola Mokotowskiego
Ciekawostki o Polu Mokotowskim
Wywiad z Jarosławem Trybusiem na temat Dzielnicy Piłsudskiego projektowanej na terenie Pola Mokotowskiego
Opracowanie historii Parku Praskiego
Ogrody i Parki Warszawy – zbiór tekstów okolicznościowych z 1996 roku

Do pobrania

Konspekt lekcji L14

Zobacz także

L04: Folklor – element naszej tradycji i kultury

Tematem zajęć będzie folklor. Dzięki m.in. prezentacji zdjęć, przedmiotów, utworów muzycznych uczniowie dowiadują się o różnych jego formach, jak architektura, sztuka, muzyka, legendy i tradycje. Będą zachęceni

L01: Warszawa w powieści Lalka Bolesława Prusa

Powieść Bolesława Prusa „Lalka” należy do jednej z ważniejszych w kanonie polskiej literatury. Szczególnie interesujące jest to, że prezentuje ona szeroką panoramę społeczną Warszawy II połowy XIX wieku. Lekcja

L07: Warszawski sport – drużyny i związki sportowe przedwojennej Warszawy

Sport to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu. Tak jest dziś, tak było również dawniej. Na terenie Warszawy funkcjonują sportowe kluby o wieloletnich tradycjach. Mają swoje stadiony,